artforliving

Eser gündüz is an expressionist artist based in İstanbul

Eser Gündüz, 2013 yılından bu yana çalışmalarını soyut görsel temalı bir içerik halinde sürdürmektedir. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Eser Gündüz, esnek çağdaş sanat kavramında farklı disiplinleri tek bir sayfa üzerinde uygularken, sokak çalışmaları ve diğer dijital çalışmaları ile geleneksel stiline katkıda bulunmuştur.

Mimarlık ve resim

Mimarlığın resim ile birbirine yapışma durumunu farklı zamanlarda metafor ve kavramsal çalışmalarında birleştirebilmiştir. Bauhaus ve De Still akımlarının etkisinde, çağdaş çalışmalarına devam etmektedir.

Materyal ve teknik

Çalışmalarında genellikle bulduğu eski kağıtlara ağırlık verirken, Pentür olarak akrilik, suluboya ve sentetik boyaları farklı teknikler ile özgün biçimde kullanmaktadır.

SANAT DUVARI (ARTWALL)

Sanat duvarı bir algıdır ve burada resim, biçim ve şekil üzerine performans ile diğerlerinin manyetik gücü ile şekillenir. Bu kompozisyonda tek başına olan görsel, bahsedilen gücün etkisi içerisinde kalır ve hepsi bir arada olduğunda aslında onları yalın ve güçlü olarak görürüz.

GLADIO

Gladio bir odak merkezi olarak sembol edilse de kompozisyonlar içerisinde bütünsel atmosfer ve mekansal olarak karanlık bir çevreyi temsil eder. Zihin ve algının ilkel bütün sunusu ile gerekli kompozisyonları kendi içerisinde defalarca pratik eder. Doğa ile aynı tema içerisinde, kendisini Bauhaus’ un Pavillion’ larında yeniler. Burada esas arayış her zaman doğal ve sade olan dengedir.

GLADIO SERIES

Seçilmiş işlerden oluşan artbook serileri

&

CLEARSKY DIARIES

İnsan gözünden, Doğa algısını bu metafor da , çizgi ve renk ile vurgulamakta bu kompozisyonlar hiçlik ve varlık arasındaki dengeli sonucu bize,sanatçının kendi izleniminden dışarı ya yansıtmaktadır clearsky ismi ile.

MOVEMENT